phone(084) 24 38272318 emailinfo@skypec.com.vn app
Các đơn vị thành viên
Chi nhánh khu vực Miền Bắc

Địa chỉ: Mai đình, Sóc sơn, Hà Nội.

Ban lãnh đạo:

Phòng điều hành: (084 24) 38840094

Phòng kinh doanh:

Chi nhánh khu vực Miền Trung

Địa chỉ: 290 Nguyễn Văn Linh, Tp. Đà NẵngBan lãnh đạo:

Phòng điều hành: (084 511) 3656901

Phòng kinh doanh:

Chi nhánh khu vực  Miền Nam

Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Ban lãnh đạo:

Phòng điều hành: (084 8) 38446720

Phòng kinh doanh:

Chi nhánh xí nghiệp Vận tải NLHK

Địa chỉ: Đường Nguyễn Sơn, Q.Long Biên, Hà Nội.Ban lãnh đạo:

Phòng điều hành: (084 24) 38271769

Phòng kinh doanh:

Chi nhánh khu vực  miền Nam

Địa chỉ: 60C đường Trường Sơn, Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Ban lãnh đạo:

Phòng điều hành: (084 8) 3848 8734

Phòng kinh doanh:

Văn phòng Đại diện tại TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 60C đường Trường Sơn, Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Ban lãnh đạo:

Phòng điều hành: (084 8) 3848 8734

Phòng kinh doanh: