phone(084) 24 38272318 emailinfo@skypec.com.vn app
Chứng chỉ chất lượng

Với Slogan “Thương hiệu của sự Tin cậy”, Skypec liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm cung cấp tới khách hàng sản phẩm, dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế. Skypec đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 được đánh giá, giám sát định kỳ bởi QMS. Hiện nay, hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng tại toàn bộ Công ty nhằm khép kín việc quản lý đối với nhiên liệu Jet A-1 từ khâu nhập hàng đến khâu cung ứng nhiên liệu cho máy bay của các hãng Hàng không. Skypec luôn được IFQP kiểm tra, đánh giá định kỳ về chất lượng và quy trình an toàn tại các sân bay Quốc tế.

SKYPEC – Thành viên chiến lược IATA

Skypec đã xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001-2008 được đánh giá, giám sát định kì bởi QMS.

chung nhan skypec

Chất lượng Nhiên liệu Hàng không Jet A-1 của Skypec đáp ứng những tiêu chuẩn mới nhất:

  • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6426
  • Tiêu chẩn chất lượng nhiên liệu Hàng không (AFQRJOS)
    • Tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng Anh DEF STAN 91-91 về nhiên liệu tuốc bin Hàng không
    • Tiêu chuẩn ASTM D1655-06D, nhiên liệu tuốc bin Hàng không Jet A-1

Các phòng Thử nghiệm của Skypec đều đạt tiêu chuẩn Quốc tế ISO IEC 17025:2005