phone(084) 24 38272318 emailinfo@skypec.com.vn app
Hệ thống kho bể

Skypec sở hữu hệ thống kho cảng đầu nguồn tại các Cảng biển lớn và kho sân bay tại 17 sân bay dân dụng trên toàn quốc. Hiện nay, Skypec đang sử dụng các kho cảng sau:

  • Khu vực miền Bắc: Kho Đình Vũ, Kho Thượng Lý, Kho Hải Linh (Hải Phòng)
  • Khu vực miền Trung: Kho Liên Chiểu (Đà Nẵng)
  • Khu vực miền Nam: Kho Thanh Lễ, Kho Nhà Bè, Kho Cát Lái.

IMG_be-thanh-le_crop

Kho đầu nguồn Thanh Lễ (Tp. Hồ Chí Minh)

banner-5-retouch

Kho đầu nguồn Liên Chiểu (Đà Nẵng)

Hệ thống kho bể của Skypec sử dụng các bồn chứa chuyên dụng cho nhiên liệu Jet A-1 và hệ thống đường ống công nghệ đạt tiêu chuẩn, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật theo quy định của Hiệp hội các nhà cung ứng nhiên liệu hàng không (JIG).

Kho TSN

Kho sân bay Skypec

Thanh Le

Hệ thống đường ống công nghệ

Kho chứa nhiên liệu của Skypec cũng thường xuyên được nâng cấp về thiết bị, công nghệ hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế và nâng cao khả năng tồn chứa nhiên liệu nhằm đảm bảo đáp ứng được nhu cầu ngày càng gia tăng của khách hàng và thị trường. Định kỳ hàng năm, các kho đều được đánh giá đạt yêu cầu bởi các Hãng Hàng không là khách hàng của Công ty và các tổ chức khác như IATA, Cục Hàng không dân dụng Việt Nam.

Vũ Ngọc Liên – Phòng TTBSP