phone(084) 24 38272318 emailinfo@skypec.com.vn app
Phòng thử nghiệm

Hiện nay, Skypec đã đầu tư xây dựng 04 phòng thử nghiệm đặt tại các Chi nhánh khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam nhằm đảo bảo kiểm soát chặt chẽ chất lượng nhiên liệu theo đúng quy định của Hiệp hội các nhà Cung ứng nhiên liệu hàng không (JIG) trước khi cung ứng dịch vụ cho khách hàng.

Nhiên liệu trước khi nhập vào các bồn chứa tại các kho sân bay được kiểm tra qua hệ thống lọc ngưng tách theo tiêu chuẩn EI 1581 và được kiểm soát chất lượng chặt chẽ, thể hiện trong các chứng chỉ “Kiểm tra lại” theo các quy định tại phụ lục A12 của JIG Issue 12 trước khi tra nạp cho tàu bay.

NAM_2029

Quy trình kiểm soát chất lượng nhiên liệu

Tất cả các phòng thử nghiệm của Skypec đều được công nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025 với số hiệu lần lượt là VILAS 225, 226, 227. CB-CNV hóa nghiệm tại các Chi nhánh được đào tạo theo các chỉ tiêu kiểm tra là ASTM D156, ASTM D86, ASTM D3828, ASTM D1298, ASTM D2386, ASTM D130, ASTM D381, ASTM D3948, ASTM D2624…

NAM_1932

Phòng thử nghiệm Skypec

microscope-1817641_1920

Trang thiết bị hiện đại

IMG_7263

Thiết bị công nghệ hóa nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế

DSCF4863

Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm

Vũ Ngọc Liên – Phòng TTBSP