phone(084) 24 38272318 emailinfo@skypec.com.vn app
Phương tiện

PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

Tại các cảng đầu nguồn, sau khi được kiểm tra chất lượng đúng theo các quy trình quy định, nhiên liệu sẽ được đưa vào các bể chứa chuyên dùng của Skypec tại các kho đầu nguồn. Tiếp đó, nhiên liệu được vận chuyển về các kho sân bay bởi các đội xe vận tải của Chi nhánh Vận tải Nhiên liệu Hàng không với mạng lưới hoạt động trải dài tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

Các phương tiện vận tải nhiên liệu của Skypec có dung tích từ 12m3 đến 40m3 được nhập khẩu từ các hãng HYUNDAI, TATA DAEWOO và là xe chuyên dụng dùng cho nhiên liệu Jet A-1 đáp ứng tiêu chuẩn an toàn của Cục đường bộ Việt Nam.

NAM_1886

Xe vận tải chuyên dụng của Skypec

NAM_0770

Đội xe vận tải Skypec 

Vũ Ngọc Liên – Phòng TTBSP