phone(084) 24 38272318 emailinfo@skypec.com.vn app

Kính gửi quý khách hàng,

Chúng tôi muốn cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Sự hài lòng của bạn là mục tiêu quan trọng nhất của chúng tôi. Chúng tôi liên tục cố gắng để cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho bạn. Cuộc khảo sát này có thể không mất nhiều thời gian của bạn để hoàn thành và sẽ giúp chúng tôi cải thiện các lĩnh vực, mang lại dịch vụ cho bạn được tốt hơn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian cho chúng tôi.

 

Với các thang điểm :

1: Rất không hài lòng

2: Không hài lòng

3: Tốt

4: Đáp ứng

5: Đáp ứng tốt nhất

 

I. Refueling services at Ramp:

1. Quality

1 2 3 4 5

2. Trên hiệu suất thời gian

1 2 3 4 5

3. Độ chính xác của tải nhiên liệu

1 2 3 4 5

4. Các vấn đề an toàn

1 2 3 4 5

5. Tốc độ của tiếp nhiên liệu

1 2 3 4 5

6. Thái độ phục vụ ( ( Lịch sự, nhiệt tình, trình độ, trách nhiệm )

1 2 3 4 5

7. Tính sẵng sàn ( đường dây nóng, cá nhân phụ trách liên lạc / thông tin liên lạc )

1 2 3 4 5

8. Độ phân giải bất thường

1 2 3 4 5

9. Chất lượng của các cơ sở tiếp nhiên liệu

1 2 3 4 5

 

II . Other aspects:

1. On time performance

1 2 3 4 5

2. Fuel quality

1 2 3 4 5

3. Hóa đơn rõ ràng

1 2 3 4 5

4. Hoá đơn đúng thời hạn

1 2 3 4 5

5. Giá chào bán thuận lợi

1 2 3 4 5

6. Ổn định giá

1 2 3 4 5

7. Thủ tục thanh toán và phương thức thanh toán

1 2 3 4 5

 

The representatives of airlines