phone(084 4) 38272316 emailinfo@skypec.com.vn app
introduction
CHÚNG TÔI LÀ AI

SKYPEC cam kết cung cấp nhiên liệu hàng không và dịch vụ chuẩn mực quốc tế cho các hãng hàng không thông qua kiểm soát chất lượng nhiên liệu, nâng cao năng lực nhân sự, mạng lưới hợp tác, ứng dụng thành công khoa học kỹ thuật trong quản lý và sản xuất, thực hiện vai trò quản lí vốn nhà nước và hoàn thành các sứ mệnh chính trị của ngành nhiên liệu hàng không Việt Nam.

Tầm nhìn - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
anh trao quyet dinh
date21/10/2016
Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-HĐTV/TCTHK ngày 7/10/2016 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP về việc điều động, bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Tuấn giữ chức Thành viên chuyên trách HĐTV Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam (Skypec).
sepTuan
date12/10/2016
Nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố sống còn trong mỗi doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh tế Quốc tế với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Nhận thấy tầm quan trọng đó Công ty TNHH một thành viên Nhiên liệu Hàng không Việt Nam (SKYPEC) trong những năm gần đây đã tổ chức nhiều khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn cho cán bộ công nhân viên nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, quản trị doanh nghiệp…sát với thực tiễn hoạt động của Công ty.
Giá Jet-A1