phone(084) 24 38272318 emailinfo@skypec.com.vn app
Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm
Ngày đăng: 29 - 07 - 2019

Tiếp theo hội thảo “Thếgiới thay đổi – Quản trị và Hành động”. 14h00, ngày 18/07/2019, tại Trung tâm hội nghị Him Lam Place (Long Biên, Hà Nội), Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam (Skypec) đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Công ty.


Tổng Giám đốc Nguyễn Mạnh Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Nguyễn Mạnh Tuấn đã đánh giá kết quả đạt được về hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng qua, thông qua chỉ tiêu kế hoạch, công tác điều hành, khai thác dịch vụ, an ninh an toàn, công nghệ thông tin, đầu tư, kỹ thuật, đặc biệt là về nhân lực, ưu và nhược điểm. Thay mặt Ban lãnh đạo, Tổng Giám đốc đã nhiệt liệt biểu dương các đơn vị thành viên và toàn thể người lao động đã đóng góp công sức giúp Công ty hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp NSNN cũng như giữ vững thị phần nhiên liệu hàng không.

Tổng Giám đốc Nguyễn Mạnh Tuấn đánh giá kết quả SXKD 6 tháng đầu năm

Tổng Giám đốc nhấn mạnh: 6 tháng cuối năm các chi nhánh kết hợp với phòng, ban chức năng Công ty cần chủ động đẩy mạnh công tác bán cũng như chăm sóc khách hàng, toàn thể cán bộ, người lao động cần nỗ lực hơn nữa để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm và cả năm 2019.
Để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Công ty, cũng như mục tiêu kế hoạch chiến lược 2020 – 2025 trong bối cảnh cạnh tranh, cũng như sự thay đổi của thế giới quanh ta, các Cán bộ quản lý Skypec cần phải thay đổi trong tư duy quản trị hiện đại, việc thay đổi “ hãy bắt đầu – với cá nhân bạn”, “hãy bắt đầu – với phòng ban mình”.
Các học viên tham gia đã được chia làm 3 nhóm, với mỗi chủ đề, các nhóm đều tích cực tham gia thảo luận một cách sôi nổi, với nhiều ý kiến tranh luận, chủ điểm là các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Với cách tổ chức hiện đại, sáng tạo, buổi thảo luận đã tạo ra một diễn đàn cởi mở để các học viên trao đổi quan điểm, đánh giá tình hình thực tế, qua đó được cái nhìn tổng quan về tình trạng nhân lực hiện nay và các giải pháp thay đổi.
Kết thúc hội thảo, Tổng Giám đốc đánh giá cao buổi hội thảo, mặc dù trong thời gian ngắn, các học viên đã vận dụng kiến thức học buổi sáng vào tình hình thực tế của Công ty, mỗi học viên tham gia khóa học (là các cán bộ quản lý) tự đặt ra kế hoạch thay đổi cho mình?, hỗ trợ mọi người khác thay đổi như thế nào? trách nhiệm, nhiệm vụ của mình trong thời gian tới trên cơ sở định hướng phát triển chung của Skypec.

Bài và ảnh: Chánh Nguyễn