phone(084) 24 38272318 emailinfo@skypec.com.vn app
Sứ mệnh–Tầm nhìn–Giá trị cốt lõi

1. Sứ mệnh
SKYPEC cam kết cung cấp nhiên liệu hàng không và dịch vụ chuẩn mực quốc tế cho các hãng hàng không thông qua kiểm soát chất lượng nhiên liệu, nâng cao năng lực nhân sự, mạng lưới hợp tác, ứng dụng thành công khoa học kỹ thuật trong quản lý và sản xuất, thực hiện vai trò quản lí vốn nhà nước và hoàn thành các sứ mệnh chính trị của ngành nhiên liệu hàng không Việt Nam.

2. Tầm nhìn
Khẳng định vị thế nhà cung ứng nhiên liệu hàng không số 1 tại Việt Nam, và là thương hiệu uy tín trên thị trường nhiên liệu hàng không Đông Nam Á.

3. Khẩu hiệu
“Thương hiệu của sự tin cậy”

4. Giá trị cốt lõi
Bao gồm 05 giá trị:
“An toàn – Chuyên nghiệp – Hiệu quả – Tin cậy – Vì cộng đồng”

4.1. An toàn: SKYPEC cam kết tuân thủ các quy định an toàn nghề nghiệp, quan tâm đời sống vật chất tinh thần, bảo hiểm cho cán bộ, hướng tới sự hài hòa, ổn định, và vì cuộc sống.

4.2. Chuyên nghiệp: SKYPEC cam kết những chuẩn mực nghề nghiệp cao nhất, thể hiện trong chất lượng sản phẩm, trong giao tiếp, ứng xử, và thái độ nghiêm túc trách nhiệm với công việc và mọi người.

4.3. Hiệu quả: SKYPEC làm việc hướng tới sự hiệu quả, hiệu quả là thước đo của giá trị công việc. Hiệu quả cho doanh nghiệp và sự hài lòng của khách hàng, đối tác.

4.4. Tin cậy: SKYPEC làm việc với đối tác, khách hàng và với nhân viên bằng chữ tín và sự cam kết của mình.

4.5. Vì cộng đồng: SKYPEC coi trọng đạo đức kinh doanh, thực hiện trách nhiệm xã hội nhằm đóng góp cho phát triển kinh tế – xã hội chung.