SKYPEC - A brand of trust !
booktour.vn
Đơn vị
thành viên

Giới thiệu

1. Giới  thiệu chung

Chi nhánh khu vực miền Bắc là đơn vị thành viên trực thuộc Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam (Skypec) được thành lập vào ngày 13/9/1993 (tiền thân là Xí nghiệp Xăng dầu Hàng không Miền Bắc), với nhiệm vụ chính là quản lý, thực hiện dịch vụ cung ứng nhiên liệu tại khu vực miền Bắc bao gồm sân bay Quốc tế Nội Bài và các sân bay địa phương.

2. Dịch vụ cung cấp 
  • Dịch vụ lưu trữ 
  • Dịch vụ tra nạp  
  • Dịch vụ thử nghiệm
  • Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa
3. Các Chi nhánh địa phương
  • Chi nhánh Quảng Ninh
  • Chi nhánh Hải Phòng  
  • Chi nhánh Thanh Hóa
  • Chi nhánh Nghệ An
  • Chi nhánh Quảng Bình       
  
____________________________
Chi nhánh khu vực miền Bắc
Địa chỉ       : Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội
Điện thoại : (024) 38840094
Fax            : (024) 38843250