SKYPEC - A brand of trust !
booktour.vn
Đơn vị
thành viên

Giới thiệu

1. Giới thiệu chung

Chi nhánh Vận tải Nhiên liệu Hàng không là đơn vị thành viên trực thuộc Công ty TNHH MTV nhiên liệu hàng không Việt Nam, được thành lập vào ngày 02/7/1994 (tiền thân là Xí nghiệp dịch vụ Vận tải, vật tư - kỹ thuật Xăng dầu hàng không) với nhiệm vụ chính là cung ứng dịch vụ vận tải vật tư kỹ thuật xăng dầu cho các Chi nhánh, đơn vị trong Công ty và cho thị trường trên toàn quốc theo phân cấp của Công ty.

2.Chi nhánh gồm 03 đội vận tải:
  • Đội Vận tải Miền Bắc tại Hà Nội;

  • Đội Vận tải Miền Trung tại Đà Nẵng và Cam Ranh;

  • Đội Vận tải Miền Nam tại TP Hồ Chí Minh.
_______________________________
Chi nhánh Vận tải Nhiên liệu Hàng không
Địa chỉ       : 202 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội
Điện thoại : (024) 3827 1769
Fax            : (024) 3873 1219