SKYPEC - A brand of trust !
booktour.vn
Sản phẩm - Dịch vụ

Thử nghiệm nhiên liệu hàng không

   Hiện nay, Skypec đã xây dựng và duy trì hoạt động 05 địa điểm thử nghiệm đặt tại các Chi nhánh khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Chất lượng nhiên liệu được kiểm soát chặt chẽ theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn quốc gia và tuân thủ “Các yêu cầu chất lượng nhiên liệu hàng không đối với hệ thống hoạt động chung” (AFQRJOS) của Tổ chức kiểm tra chung (JIG) trước khi cung ứng cho khách hàng.
1.    Chức năng: 
-    Kiểm tra, kiểm soát, thử nghiệm nội bộ để đảm bảo chất lượng nhiên liệu liệu hàng không Jet A-1 đáp ứng các yêu cầu của Thông tư 04/2018/TT-BGTVT, bộ tiêu chuẩn JIG (JIG 1, JIG 2, EI/JIG 1530) trong chuỗi cung ứng từ nhà máy lọc dầu đến khi tra nạp nhiên liệu cho tàu bay.
-    Cung cấp dịch vụ thử nghiệm nhiên liệu hàng không Jet A-1 trong phạm vi được chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm theo quy định của Nghị định 107/2016/NĐ-CP cho các khách hàng bên ngoài khi có nhu cầu.
2.    Năng lực thử nghiệm: 
-    05/05 địa điểm thử nghiệm được “Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng (AOSC)” công nhận đáp ứng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. 
TT
Vị trí
Số công nhận
01
Sân bay QT Tân Sơn Nhất
VLAT – 1.0168
02
Sân bay QT Nội Bài 
VLAT – 2.0168
03
Sân bay QT Đà Nẵng
VLAT – 3.0168
04
Sân bay QT Cam Ranh
VLAT – 4.0168
05 Sân bay QT Phú Quốc VLAT – 5.0168

-    Các phương pháp thử nghiệm được công nhận đáp ứng yêu cầu kiểm tra lại đối với nhiên liệu phản lực tuốc bin hàng không Jet A-1.
STT 
Tên phép thử
 Phương pháp thử
1. 
 Phương pháp lấy mẫu thủ công (ngoại trường)
ASTM D4057 - 19
2.
Phương pháp xác định nước tự do, tạp chất dạng hạt và các loại tạp chất khác (quy trình kiểm tra bằng mắt thường) 
ASTM D6986 - 03
(2020)
3. 
 Sản phẩm dầu mỏ và nhiên liệu lỏng - Phương pháp xác định thành phần cất ở áp suất khí quyển
ASTM D86 - 20b
4. Phương pháp xác định Điểm chớp cháy cốc kín 
ASTM D3828 - 16a
IP 170/14
(ISO 13736:2013)
5. Dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng - Xác định khối lượng riêng, khối lượng riêng tương đối hoặc khối lượng API - Phương pháp tỷ trọng kế
ASTM D1298 - 12b
(2017)
6.
Phương pháp xác định độ ăn mòn đồng bằng phép thử tấm đồng
ASTM D130 - 19
7.
Nhiên liệu lỏng - Xác định hàm lượng nhựa bằng phương pháp bay hơi 
ASTM D381 - 19
8.
Nhiên liệu tuốc bin hàng không (loại kerosen) có chứa phụ gia - phương pháp xác định đặc tính tách nước bằng máy đo loại xách tay (portable separometer)
ASTM D7224  - 20
 
9.
Phương pháp xác định độ dẫn điện
ASTM D2624 - 15
10.
Nhiên liệu hàng không - Phương pháp xác định điểm băng
ASTM D5972 - 16
ASTM D2386 -19
11. Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định màu Saybolt (tự động)
ASTM D6045 - 20
ASTM D156 - 15

+    Tiến hành kiểm tra các phép thử phụ trợ: 
STT
Tên phép thử cụ thể
Phương pháp thử
1.
Kiểm tra tạp chất dạng hạt trong nhiên liệu bằng phương pháp lọc màng millipore.  
ASTM 
D2276
2.
Kiểm tra nhanh việc nhiễm vi sinh trong nhiên liệu   
Bộ HY - LITE
Kiểm tra việc nhiễm vi sinh trong nhiên liệu bằng nuôi cấy vi sinh trong phòng thử nghiệm
Bộ Microb – Monitor 2

3.    Các hoạt động liên quan:
-    Hàng năm: 05/05 địa điểm thử nghiệm được đánh giá nội bộ và chịu sự đánh giá giám sát hàng năm bởi tổ chức công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.
-    Hai năm: Tham gia thử nghiệm thành thạo/so sánh liên phòng quốc tế do ASTM tổ chức 02 chu kỳ.
-    Năm năm: Đánh giá công nhận lại của tổ chức công nhận.