SKYPEC - A brand of trust !
booktour.vn

CHI NHÁNH KHU VỰC MIỀN BẮC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÁNG CAO ĐIỂM KIỂM SOÁT VẬT NGOẠI LAI (FOD) TRONG HOẠT ĐỘNG TRA NẠP NHIÊN LIỆU CHO TÀU BAY TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI.

       Đảm bảo tuyệt đối an toàn bay là mục tiêu sống còn của các đơn vị cung cấp dịch vụ phục vụ mặt đất. Vì vậy việc kiểm soát vật ngoại lai ( Foreign Object Debris – gọi tắt là FOD) luôn là một trong những hoạt động được Chi nhánh khu vực Miền Bắc hết sức chú trọng, đặc biệt trong giai đoạn “Tháng cao điểm kiểm soát FOD”.

       Thực hiện các văn bản của Cục Hàng không, Cảng vụ hàng không Miền Bắc, Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài cũng như các văn bản nội bộ triển khai từ Công ty Skypec, Chi nhánh khu vực Miền Bắc đã xây dựng kế hoạch cũng như tổ chức thực hiện các hoạt động cụ thể nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác, hạn chế mức thấp nhất sự cố/vụ việc liên quan đến FOD trong khu bay. Theo đó, các đơn vị trực tiếp hoạt động tại khu vực hạn chế như Trung tâm khai thác đóng vai trò quan trọng.  

       Với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân viên tra nạp về nguyên nhân, ảnh hưởng và thiệt hại do FOD gây ra, Chi nhánh đã tổ chức các chương trình đào tạo, huấn luyện, cùng với đó là các hoạt động như tuyên truyền, quán triệt, dán decan truyền thông tại các vị trí dễ nhận biết để tăng sự chú ý, nâng cao nhận thức. Bên cạnh đó, Chi nhánh khu vực Miền Bắc còn yêu cầu Trung tâm khai thác tăng cường kiểm soát chặt chẽ tình trạng kỹ thuật của các phương tiện/trang thiết bị tra nạp trước khi vào khu bay. Các công tác kiểm tra này được thực hiện hàng ngày dưới sự giám sát trực tiếp thông qua hệ thống camera tại Trung tâm an ninh với các màn hình theo dõi đặt tại khu vực cổng bảo vệ  số 1 Kho N2 phát huy hiệu quả trong việc theo dõi, giám sát mọi hoạt động của phương tiện tra nạp trước khi rời kho di chuyển vào sân đỗ. 

Hệ thống Camera giám sát tại Trung tâm an ninh


Decan, khẩu hiệu tại các vị trí cửa lên xuống xe tra nạp 
 
       Song song với công tác kiểm soát trong Kho N1, hoạt động giám sát tại sân đỗ cũng được đặc biệt chú trọng. Nhân viên tra nạp phải tuân thủ tuyệt đối qui định kiểm tra 360° quanh phương tiện tra nạp trước khi di chuyển ra khỏi bãi đỗ/chờ sau khi kết thúc tra nạp để đảm bảo phát hiện và loại bỏ vật ngoại lai kịp thời. Các đồng chí cán bộ Trung tâm khai thác và ca trưởng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất đảm bảo kiểm soát tốt FOD trên sân đỗ. 

Nhân viên tra nạp đi 360° quanh xe tra nạp kiểm tra tình trạng kỹ thuật phương tiện trước khi vào sân đỗ 

       Trên các phương tiện tra nạp nhiên liệu tàu bay, đã được bố trí thùng đựng FOD chuyên biệt để các nhân viên nhanh chóng thu gom và tập trung FOD đúng nơi qui định. Việc mở “ Sổ quản lý vật ngoại lai và kiểm soát môi trường vị trí đỗ” trên các phương tiện tra nạp cũng là một trong những biện pháp để kịp thời ghi nhận lại khi phát hiện FOD trong quá trình phục vụ tại sân đỗ đồng thời có hình ảnh kèm theo để có cơ sở báo cáo với các đơn vị thuộc Cảng Hàng không Nội Bài.  

Nhân viên tra nạp kiểm tra tình trạng kỹ thuật phương tiện trước khi vào sân đỗ

       Cùng với các công tác kiểm soát trực tiếp, Chi nhánh khu vực Miền Bắc đã thực hiện rà soát và hoàn thiện hướng dẫn kiểm soát FOD, đưa vào hệ thống tài liệu chung của Chi nhánh đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác, hạn chế mức thấp nhất các sự cố/vụ việc liên quan đến FOD trong sân đỗ. 
-----------------------------------