SKYPEC - A brand of trust !
booktour.vn

CHI NHÁNH KHU VỰC MIỀN TRUNG TỔ CHỨC DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU ĐỢT 2 NĂM 2023

      Nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng về công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu, Chi nhánh Khu vực miền Trung phối hợp Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu Đông Bắc Bộ (NEOIL) tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu đợt 2 năm 2023 từ ngày 23/11/2023 đến ngày 28/11/2023 tại các Kho nhiên liệu hàng không sân bay Đà Nẵng, Chu Lai, Tuy Hoà, Phù Cát và Cam Ranh.

       Ngày 23/11/2023 tại Phòng Đào tạo - Kho NLHK sân bay quốc tế Đà Nẵng, Chi nhánh đã phối hợp cùng Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu Đông Bắc Bộ (NEOIL) tổ chức buổi đào tạo, phổ biến kiến thức cơ bản về công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu. Nội dung buổi đào tạo, triển khai lý thuyết bao gồm: Phổ biến một số quy định của pháp luật về ƯPSCTD, quy trình xử lý cơ bản khi có sự cố tràn dầu xảy ra, hướng dẫn sử dụng một số trang thiết bị, vật tư ƯPSCTD thông dụng, một số sự cố tràn dầu gần đây và cách xử lý…..
       Qua buổi đào tạo giúp các học viên cũng cố lại kiến thức cũng như hiểu rõ và nâng cao hiểu biết của mình về công tác ƯPSCTD, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra tại Chi nhánh.

Hình ảnh buổi triển khai lý thuyết tại Phòng Đào tạo - Kho NLHK sân bay quốc tế Đà Nẵng.
 
      Chiều ngày 23/11/2023, tại khu vực nhà xuất nhập Kho NLHK sân bay quốc tế Đà Nẵng, Chi nhánh đã phối hợp cùng Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu Đông Bắc Bộ (NEOIL) tổ chức buổi diễn tập ƯPSCTD đợt 2.2023. Tham dự và chỉ đạo buổi triển khai diễn tập có ông Nguyễn Phúc Lộc- Phó Giám đốc Chi nhánh -Trưởng ban BCĐ ƯPSCTD, đại diện Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu Đông Bắc Bộ cùng toàn thể các thành viên trong Ban chỉ đạo ƯPSCTD và Đội ƯPSCTD của Chi nhánh.

Đại diện Trung tâm ƯPSCTD Đông Bắc Bộ triển khai phổ biến tình huống diễn tập
 
Một số hình ảnh của buổi diễn tập tại kho sân bay Đà Nẵng
 
       Từ ngày 24/11/2023 đến ngày 28/11/2023 Chi nhánh tiếp tục phối hợp cùng Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu Đông Bắc Bộ (NEOIL) tổ chức diễn tập ƯPSCTD tại các sân bay địa phương:
+ Ngày 24/11/2023: Diễn tập ƯPSCTD tại Kho NLHK sân bay Chu Lai
+ Ngày 26/11/2023: Diễn tập ƯPSCTD tại Kho NLHK sân bay Tuy Hoà
+ Ngày 27/11/2023: Diễn tập ƯPSCTD tại Kho NLHK sân bay Cam Ranh
+ Ngày 28/11/2023: Diễn tập ƯPSCTD tại Kho NLHK sân bay Phù Cát

      Tình huống diễn tập tại các sân bay như sau: Trong quá trình bơm xuất dầu từ bồn chứa vào xe tra nạp. Do hệ thống cảm biến báo đầy của xe bị lỗi và sơ xuất của nhân viên dẫn đến dầu tràn qua nắp bồn chứa của xe ra ngoài, lượng dầu tràn ước tính 1.000 lít. Ngay sau khi phát lệnh diễn tập, các CBCNV đã nhanh chóng triển khai các phương án xử lý, ứng phó theo đúng như kịch bản đề ra, đảm bảo tiêu chí nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả.
      Kết thúc diễn tập: Chỉ huy phát lệnh dừng diễn tập, thu dọn hiện trường và tổ chức rút kinh nghiệm sau buổi diễn tập.


Diễn tập ƯPSCTD tại Kho NLHK sân bay Cam Ranh, ngày 27/11/2023
 
Diễn tập ƯPSCTD tại Kho NLHK sân bay Chu Lai, ngày 24/11/2023


Diễn tập ƯPSCTD tại Kho NLHK sân bay Phù Cát, ngày 28/11/2023
 
Diễn tập ƯPSCTD tại Kho NLHK sân bay Tuy Hoà, ngày 26/11/2023
 
       Dưới sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên và sát sao của Ban Giám đốc, các đợt diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu đã và sẽ được tiếp tục duy trì định kỳ hàng năm tại các đơn vị thuộc Chi nhánh đảm bảo tuân thủ các quy định của nhà nước, quy định ngành. Thông qua các đợt diễn tập, các cán bộ, nhân viên Chi nhánh khu vực miền Trung đã được bổ sung kiến thức, nâng cao năng lực, kinh nghiệm trong công tác ứng phó sự cố tràn dầu, bồi dưỡng kỹ năng sử dụng, vận hành trang thiết bị chuyên dụng để sẵn sàng trong công tác ứng phó, xử lý nhanh và hiệu quả, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản và môi trường do sự cố tràn dầu gây ra.
--------------------------------------
Bài và ảnh: CNKVMT