SKYPEC - A brand of trust !
booktour.vn

Khảo sát chất lượng dịch vụ

                      Rất                                                                      Rất                 
không hài lòng                                                        hài lòng
          1               2                 3                 4                  5
         sad                                                                      smiley
STT Cho điểm từ 1 đến 5 vào các ô thể hiện sự hài lòng của bạn Dịch vụ tra nạp bằng
xe tra nạp*
Dịch vụ tra nạp bằng
tra nạp ngầm*
Đúng giờ
Xe tra nạp/ thiết bị tra nạp ngầm
4
Xe tiếp cận, tra nạp đúng tài liệu GOM
5
Xe tra nạp/xe truyền tiếp nhiên liệu ở tình trạng tốt, không móp méo, biến dạng, không gặp trục trặc trong quá trình tra nạp
6
Tình trạng phương tiện/thiết bị đảm bảo an toàn
7
Xe tra nạp/xe truyền tiếp nhiên liệu được vệ sinh sạch sẽ
8
Các thiết bị phục vụ công tác tra nạp (các thiết bị kiểm tra chất lượng nhiên liệu, đảm bảo an toàn, liên lạc…) ở tình trạng tốt
Nhân viên tra nạp
9
Nhân viên tra nạp mặc đúng đồng phục
10
Nhân viên tra nạp tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình
11
Nhân viên chấp hành đầy đủ các thao tác an toàn
12
Nhân viên được bảo hộ lao động đầy đủ
13
Thái độ phục vụ nhã nhặn, nhiệt tình
14
Tác phong phục vụ chuyên nghiệp
Tiếp nhận và xử lý thông tin
15
Nhân viên tại sân đỗ xử lý kịp thời khi có bất thường
16
Skypec chủ động đảm bảo thông tin phối hợp thông suốt
17
Đại diện Skypec có tác phong chuyên nghiệp
18
Khi có thông tin cần thông báo, nhân viên Skypec cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời
19
Thời gian xử lý các thông tin phản hồi hoặc phản ánh nhanh chóng
20
Nội dung thông tin trả lời chính xác
21
Các khuyến cáo được khắc phục/ cải thiện
Yếu tố khác: Các yêu cầu, khuyến nghị, đề xuất khác dành cho Skypec và nhà thầu phụ (NAFSC và TAPETCO)
Khách hàng *
Thông tin người đại diện *
Gửi ý kiến của bạn