SKYPEC - A brand of trust !
booktour.vn

HỌC TẬP, LÀM THEO NHỮNG GIÁ TRỊ TRƯỜNG TỒN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TẠI ĐẢNG BỘ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

   Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về giáo dục đào tạo đã trở thành kim chỉ nam soi sáng cho nhận thức và hành động của Đảng ta trong việc góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và của mỗi đảng viên. 
 Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm lớp học bổ túc văn hóa và kỹ thuật buổi tối của
công nhân Nhà máy ô tô “1-5”, lá cờ đầu của phong trào bổ túc văn hóa ngành Công nghiệp Hà Nội (19/12/1963). (Ảnh: Tư liệu TTXVN).
 
   Thực tiễn những năm gần đây chứng minh sự phát triển hệ thống giáo dục đào tạo của nước ta đã mang tính căn bản, toàn diện, có vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành nhân cách con người Việt Nam nói chung, góp phần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ những người đảng viên nói riêng có lập trường chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, năng lực chuyên môn cao, gương mẫu ở tất cả các vị trí trong đời sống xã hội. Những người đảng viên như thế không chỉ có mặt trong hàng ngũ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, những công ty, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, mà còn trong các nhà trường, giảng đường đại học. Trong công việc, họ không chỉ là người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mà còn là những cán bộ, đảng viên, người lao động có khả năng tự học, tự nghiên cứu chuyên sâu; sáng tạo trong công việc, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng nơi họ đang công tác.

   Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm đến sự phát triển giáo dục đào tạo. Theo Người, giáo dục đào tạo có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng đối với công cuộc kiến thiết và chấn hưng đất nước. Người chỉ rõ nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục vì con người, có vai trò huấn luyện, bồi dưỡng, phát triển toàn diện con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ của nền giáo dục là: “Giáo dục góp phần tạo ra những người có lòng yêu nước nồng nàn, có đạo đức cách mạng trong sáng, có chí khí hăng hái vươn lên, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, khiêm tốn, thật thà, cần cù, tiết kiệm, có tri thức và sức khỏe để trở thành những người chủ tương lai của đất nước”. Người cũng chỉ rõ giáo dục “phải phục tùng đường lối chính trị của Đảng và Chính phủ, gắn liền với sản xuất và đời sống của nhân dân; học phải đi đôi với hành, lý luận phải liên hệ với thực tế”…

   Quả thực, học và hành là hai mặt rất quan trọng của quá trình nhận thức, gắn bó khăng khít với nhau, chỉ khi học đi đôi với hành, học tập kết hợp với lao động sản xuất thì người học mới rèn luyện được cả tri thức và kỹ năng, mới gắn tri thức với thực tiễn xã hội. Việc học tập mà chỉ có lý thuyết suông, không có môi trường thực tế để thể hiện, để áp dụng, để điều chỉnh thì người học khó lòng có tri thức vững bền, khó lòng phát huy tính sáng tạo hoặc những đề xuất, sáng tạo đó không thực tế, khả năng áp dụng vào thực tế không đạt hiệu quả cao. Thực tiễn đã chứng minh, có những người học tập rất tốt, hăng say chủ động tìm hiểu chuyên ngành, nhưng thiếu kiến thức thực tế; vì vậy, khi thay đổi môi trường công tác, những người này thiếu khả năng tự tin đề xuất chính kiến, ngại sáng tạo, ngại đổi mới, dẫn đến việc học và hành không thông suốt, không có kết quả tốt. Trong quá trình học tập, dù ở cấp nào, còn ngồi trên ghế nhà trường hay đã ra trường làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thì người học vẫn cần có những tấm gương để noi theo, đó có thể là người thầy, là cấp trên, là bạn bè, đồng nghiệp để học lấy những cái tốt, cái mới, những kinh nghiệm hay để không ngừng hoàn thiện bản thân, trở thành nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng kịp nhu cầu đổi mới, sáng tạo của doanh nghiệp và của đất nước trong thời kỳ mới. 

   Những quan điểm đổi mới, sáng tạo về giáo dục, tấm gương tự học, học tập suốt đời và “học phải đi đôi với hành” của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được khẳng định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: “Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tạo bước chuyển mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng giáo dục và đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài...”. Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng, trong những năm qua lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Nhiên liệu Hàng không Việt Nam (Skypec) luôn chú trọng tăng cường đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực sự coi người lao động là nguồn vốn quý giá nhất của doanh nghiệp.  Vì vậy, công tác đào tạo tại Công ty Skypec không chỉ là ưu tiên bố trí nguồn lực, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người lao động được học tập; mà còn chú trọng đổi mới về phương pháp đào tạo, đẩy mạnh áp dụng chuyển đổi số vào đào tạo chuyên môn, kỹ năng làm việc hiệu quả. Tích cực đổi mới các hình thức học tập thông qua triển khai các chương trình, phong trào, hội thi để thúc đẩy văn hóa đọc, văn hóa học tập, lan tỏa tinh thần học tập suốt đời đến mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động.
 
Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Mạnh Tuấn trao giải cho những cá nhân
xuất sắc của cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022.
 
   Song hành cùng công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm việc hiệu quả, Đảng ủy Công ty luôn coi trọng việc học tập, quán triệt, tuyên tuyền, triển khai thực hiện nghị quyết lãnh đạo của các cấp ủy đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động. Hằng năm, Đảng ủy xác định chủ đề cụ thể việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo điều kiện để các tổ chức đảng, đoàn thể thực hiện chương trình về nguồn, qua đó để giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức về Đảng, về lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, người lao động. 
 
 Nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH TW Đảng khóa XIII tại Đảng bộ Chi Nhánh Công ty
TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt NamKhu vực miền Nam – một trong các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Công ty.
 
   Để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đào tạo trong thời gian tới, Công ty Skypec cần tiếp tục triển khai thực hiện một số giải pháp sau đây:
   Thứ nhất, việc thúc đẩy văn hóa học tập nên có chủ đề, chủ điểm rõ ràng; bởi lẽ hiện nay kho học liệu của Công ty rất phong phú, nhiều sách vở ở các lĩnh vực khác nhau dẫn đến việc học tập không được liền mạch, hiệu quả không cao. 
   Thứ hai, sử dụng hiệu quả các nguồn lực về con người và cơ sở vật chất sẵn có để phát huy tinh thần tự học của người lao động; việc tổ chức hội thi cần chú trọng vào thực chất, tránh hình thức.
   Thứ ba, cần có thêm cơ chế khích lệ tinh thần tự giác học tập của người lao động, tránh việc học, việc đọc đối phó, chống chế khi tham gia các chương trình phát triển văn hóa học tập. 
   Thứ tư, xây dựng các tấm gương học tập, tấm gương tự học trong công ty giúp truyền bá, lan tỏa tinh thần văn hóa học tập đến người lao động.
   Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa, văn minh nơi công sở, tạo ra môi trường làm việc năng động, sáng tạo, ai cũng có cơ hội được học, được phát triển năng lực của bản thân, đóng góp công sức cho công ty nhiều hơn nữa trong tương lai.
-------------------------------------------------------------------
Nhóm tác giả: Nguyễn Minh Tân và Lê Vũ Diệu Thúy
Chi bộ An Toàn Chất Lượng - Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Nhiên Liệu Hàng Không Việt Nam.